Český jazyk  (do 31.3. 2020)
 
Diktát

Pozoroval jsem vesmír. 

Byl jsem na sebe pyšný.

Kolem nás prolétl netopýr.

Co by to mohlo být?

Páv se pyšnil svými pírky.

Klopýtl jsem o pytel písku.

Po mýtině se plazil slepýš.

 
Přepis

b_čí zápasy, sl_šíš sovu, v_rob_l to Zb_šek, zapnout si l_že, prázdniny upl_nuly, ospale zaz_vala, bl_zko b_tu, hřb_tovní z_dka, zub se v_v_klá, obraz v_sel, čas pl_ne jako voda, um_j si ruce

 
Matematika

Ve 3. ročníku navazujeme na učivo druhého ročníku (matematika podle prof. Hejného).

Opakování a rozšiřování prostředí v průběhu celého roku:

krokování (porozumění číslům vyjadřujícím změnu polohy, porovnávání poloh, vstup k číslům záporným)

parkety (získávání zkušeností s rovinnými tvary)

hadi, pavučiny, součtové trojúhelníky (poznávání vazeb souborů čísel, rozvíjení schopnosti řešit rovnice metodou pokus-omyl)

výstaviště (orientace v prostředí, které propojuje geometrii a číselnou řadu)

autobus (porozumění číslům vyjadřujícím změnu stavu)

cyklotrasy (propojování algebraické a geometrické situace)

děda Lesoň (práce s veličinou zapsanou ikonicky)

Biland (seznámení s dvojkovou soustavou)