INFORMACE PRO RODIČE - PŘIHLÁŠKY NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

odevzdání přihlášek do 2. března 2020

zkoušky  16 - 17. 4. 2020

Prihlaska_SS_20192020_denni_editovatelna.pdf (219536)

 
 

 

                                                                 

 

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s organizací Život dětem, která pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé ČR.

 

V průběhu měsíce února - dubna si budete moci zakoupit sbírkové předměty této nadace.

 

Pokud Vás zajímá, komu jsme i za Vaše vybrané peníze v minulém školním roce pomohli, prosím, podívejte se na web: www.zivotdetem.cz.

 

Prodej probíhá u paní asistentky B. Semelkové (3. t.)

Děkujeme

 

                                 

                                         

PLAVÁNÍ

Od 24. 2. do 11. 5. 2020 proběhne pravidelný plavecký výcvik žáků naší školy.

ŽÁCI 5. ROČNÍKU SE PLAVÁNÍ NEÚČASTNÍ.

Pro žáky 3. a 4. ročníku hradí kurzovné škola – dle našeho školního vzdělávacího programu.

Pro žáky 1. a 2. ročníku je stanovena částka 750,- za 10 lekcí.

Doprava bude v tomto roce hrazena z dotace MŠMT.

Prosíme o uhrazení kurzovného do 9. 3. 2020 (třídním učitelkám)

Zároveň poprosíme o vyplnění formuláře zdravotní způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku.

Po dobu plaveckého výcviku budeme odjíždět každé PONDĚLÍ ráno v 8.00 od školy. Návrat cca okolo 10.30 hodin. Pro neplavce je zajištěn dozor. Poprosím o lékařské potvrzení pro ty, kteří budou ze zdravotních důvodů z plaveckého výcviku uvolněni. Kurzovné se bude vracet pouze v tom případě, že dítě bude chybět více jak polovinu kurzu a toto doloží lékařským potvrzením, nejpozději do 4. 5. 2020.


Vážení rodiče,

z důvodu nezájmu firem o papír k recyklaci přerušujeme sběr ( papír, víčka, hliník )

Velmi nás tato situace mrzí a budeme hledat jiné řešení.

Uvítáme i Vaše podněty. 

K dispozici máme u školy poslední kontejner, jakmile ho naplníme bude odvezen a jiný nedovezou. 

Děkujeme moc  za spolupráci a doufáme, že se situace zlepší.

 

 

ŽÁCI ZŠ MAJÍ VE DNECH 17.ÚNORA A 8.DUBNA ŘEDITELSKÉ VOLNO 

ŘEDITELSKÉ VOLNO.pdf (161432) 

 
 

Vstup do areálu školy je umožněn od  6.30h, v 7.55h branky zamykáme.

Nová budova je pro žáky 3.,4.,5.ročníku otevřena od 7.45h

V době vyučování, ale i v době probíhajících zájmových aktivit, je návštěva rodičů (zákonných zástupců) možná pouze po předchozí domluvě nebo v případech mimořádných okolností (např. nevolnost žáka, úraz či návštěva lékaře). Zazvoňte u branky (u parkoviště) a vyčkejte příchodu zaměstnance, který vám odemkne.