Interaktivní tabule

30.03.2011 08:58

 

MŠMT získalo před rokem z EU velký objem prostředků k tzv. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, z operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 V září 2010 z tohoto programu čerpalo poměrně málo základních škol, malotřídní školy se nezúčastňovaly.

Ředitelka školy začala pracovat v loňském roku na projektu. Projekt prošel úspěšně schvalováním na MŠMT.  Dne 9.12.2010 rozhodlo MŠMT, že projekt podpoří a schválí. 

 První část prostředků v objemu cca 60%   nám již byla poukázána 18.února na účet OÚ Malý Újezd. Druhá část   bude postupně poukazována během roku.

 První etapa, je určena k modernizaci a vybavení počítačovou elektrotechnikou.

 11.března 2011  firma která vyhrála výběrové řízení nainstalovala do všech tříd interaktivní tabule a dalších 6 kompletně vybavených PC.

  Má-li někdo zájem shlédnout tuto špičkovou výukovou metodu rádi Vás ve škole přivítáme a ukážeme vám, jak se s tím pracuje.