Školní liga v miniházené

12.10.2011 08:33

Vážení rodiče,

  děti, které dochází na kroužek pohybových her, jsou přihlášeny do soutěže Mělnická školní liga miniházené. Děti se jednou měsíčně zúčastní turnaje v miniházené na Mělníku. Turnaje se konají vždy v úterý od 12:30, čas ukončení turnaje vždy upřesním. Děti budou na turnaje dopraveny autobusem. Po ukončení akce si děti vyzvednou rodiče nebo jiná zodpovědná osoba.

Dětem na kroužek budou pořízeny dresy a míče.

Datumy turnajů:  25.10., 8.11., 6.12., 10.1., 14.2., 13.3., 10.4., květen a červen bude ještě upřesněn.

Co je to miniházená?


Minihandball - je to v podstatě zmenšená házená. Hřiště má rozměry 25 x 15 metrů, branky jsou menší a hraje se speciálním gumovým míčem, kterým si děti nemohou způsobit zranění. Zároveň je pro děti hřiště přehlednější. Celá hra se tímto zrychlí, střílí se mnohem více gólů a tím se miniházená stává pro začínající sportovce velmi atraktivní. Rovněž pravidla jsou k miniházenkářům velkorysejší, dovolují některé přestupky, kterých se velcí a zkušenější hráči už nesmí dopouštět. Praktickými zkušenostmi se zjistilo, že tento systém hry je pro děti velmi přínosný a zábavný.

Co je to Školní liga?
Velmi stručně řečeno je to aplikace miniházené do základních škol. Většina dětí ráda hraje vybíjenou. Jenže tato hra je trochu „brutální“ k bojácnějším dětem a navíc se u ní děti příliš nepohybují. Miniházená kombinuje nutnost ovládat míč a zároveň koordinovat pohyb těla. Jejím trénováním se zvyšuje všeobecná obratnost, která je pro děti do života velmi přínosná. Zároveň je to pro děti nová forma tělesné výuky a z našich praktických poznatků je pro ně opravdu zábavná. Projekt jednoduše řečeno spočívá v tom, že na hodinách tělesné výuky se děti naučí naprosté základy hry házené na malém hřišti a s velmi jednoduchými pravidly. Tyto znalosti jim postačí k tomu, aby se mohly se svými učiteli setkávat na školních turnajích, kde poměří své síly a zkušenosti. Ale nejde jen o to, aby hrály kvůli vítězství. Jde o to, aby se dobře bavily a měly radost z pohybu a ze hry. Různé doprovodné soutěže během turnaje jsou zpestřením a další motivací pro děti. Nikdo neodchází jako poražený. Všechny děti si z turnaje odnesou nejen pocit, že se od minulého turnaje zlepšily, ale těší se na další setkání se svými vrstevníky.

                                                                                                                     Petra Rebrová, vedoucí kroužku