Základní informace

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Malý Újezd, okres Mělník, příspěvková organizace

- 50 míst mateřská škola

- 80 míst základní škola

- 150 míst školní jídelna (50 míst školní jídelna - výdejna)

- 50 míst školní družina

Mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou rozděleny do oddělení podle věku dítěte. V prvním oddělení jsou děti od tří do pěti let. Ve druhém oddělení jsou předškoláci. O děti se starají čtyři učitelky. Provoz  je zajištěn od 6.30h do 16.30h.

Základní škola je pětitřídní. Učí se zde žáci 1. - 5. ročníku. Cizím jazykem je anglický, který se učí od třetího ročníku.  Žáci mají k dispozici v každé třídě počítače připojené k internetu a tablety. Od roku 2010 jsou ve všech třídách interaktivní tabule. Škola pracuje s ŠVP NAŠE ŠKOLA .

V roce 2018 byla dokončena výstavba nového pavilonu školy na školní zahradě.

 

Do všech dokumentů je možné nahlédnout v budově .

 

 

 

 

Historie

Do roku 1887 chodily děti z našich obcí do školy v Liblicích. Škola byla jednotřídní a do jediné místnosti se mělo namačkat až 200 dětí.

Od roku 1914 se začíná psát historie trojtřídní obecné školy v Malém Újezdě

Před 70,75 lety jsme ve třídě  sedávali v dřevěných školních lavicích, každá byla pro dva žáky.   Jako prvňáčci jsme psali kamínkem na břidlicovou tabulku,když byla popsaná, tak se utřela vlhkým hadříkem. Později jsme měli dřevěnou násadku, do ní se upevnilo kovové pero, které se namáčelo do skleněného kalamáře s inkoustem.


 
 
" Jan Kotrč CESTIČKY Z JELENIC "