ROZVRH HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

 

1. třída
  1. hodina 2.hodina 3. hodina 4. hodina
Pondělí MA ČJ VV
Úterý MA  ČJ ČJ ČJ
Středa MA ČJ ČJ PRV
Čtvrtek TV TV ČJ HV
Pátek MA ČJ ČJ PRV


2. třída
  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ MA VV ČJ
Úterý ČJ ČJ MA MA  
Středa ČJ ČJ MA PRV  
Čtvrtek TV TV ČJ ČJ HV
Pátek ČJ MA ČJ PRV  


3. třída

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ ČJ PRV AJ PRV
Úterý MA ČJ ČJ PRV  
Středa ČJ AJ MA MA ČJ
Čtvrtek MA ČJ TV TV
Pátek MA AJ ČJ VV HV

 

4. třída

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí ČJ MA VV VV  
Úterý AJ MA ČJ ČJ INF  
Středa AJ ČJ MA VL ČJ  
Čtvrtek AJ MA TV TV ČJ
Pátek ČJ MA ČJ HV  

 

5. třída

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6.hodina
Pondělí MA ČJ AJ VV VV  
Úterý VL MA ČJ ČJ AJ  
Středa HV MA ČJ ČJ  
Čtvrtek VL ČJ MA TV TV
Pátek MA AJ ČJ ČJ