ŠKOLSKÁ RADA

 

Školská rada je zřízena pro ZŠ.

Činnost a působnost školské rady je vymezena v ustanovení §167 a § 168 zákona č. 561/2004

Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Složení školské rady: 

zástupce rodičů:            Ing. Jitka Mazuchová, Klára Svatošová

zástupce zřizovatele:     Ing. Bc. Andrea Haufová, Josef Jelínek

zástupce školy:              Mgr. Bc.Markéta Nagyová, Bc.Barbora Nešněrová

 

 

______________________________________________________________________________________________________________