Dne 20. 11. 2019 jedeme na exkurzi letitiště Václava Havla

Odjezd: 7:30 hod, Příjezd: cca 13:00 hod

S sebou: Svačinu + pití

Doprava hrazena ze sběru. Vybíráme 150 Kč na vstup.

 

 

 Dýňový den

- více fotografií naleznete na 

https://zsamsmalyujezd.rajce.idnes.cz/

KONZULTACE ŽÁK+RODIČ+UČITEL

Milí rodiče, 11. + 12. 11. proběhnou konzultace, na kterých společně zhodnotíme uplynulé 2 měsíce školní práce Vašich dětí. Zapište se prosím do tabulky, která je vyvěšená na nástěnce u 1. třídy.

Těším se na setkání, Vaše p. učitelka K. Sálová

 

ČTENÍ NA TÝDEN OD 18. DO 22. 11. - ČTĚTE PRŮBĚŽNĚ AŽ DO STRANY 15-opakování

čtení budu kontrolovat 1x týdně vždy v pondělí, prosím o Váš podpis (rychlíci mohou pokračovat ve čtení dál)

SKLÁDÁNÍ/ROZKLÁDÁNÍ DELŠÍCH SLOV - strana 47+49 - procvičujte s dětmi KAŽDÝ DEN

DOMÁCÍ ÚKOLY

17. 11. ČJ - SEŠIT PÍSMENA - PÍSMENO Z

18. 11. úkol do 21.11.  ČJ uvolňovací cviky strana 32 + MA strana 38 psaní číslice 5 a cvičení 3

21. 11. MA - 

PRVOUKA - opakovat měsíce a roční období

 

PRŮBĚŽNÉ ÚKOLY A PROCVIČOVÁNÍ NA KAŽDÝ DEN

ČTENÍ - TECHNIKA ČTENÍ - děti slovo nejprve přečtou po hláskách M-Á-M, potom řeknou najednou MÁM. Při čtení vět nejprve přečtou jednotlivá slova ve větě a potom řeknou najednou celou větu.

Rodiče, procvičujte s dětmi každý den čtení a skládání/rozkládání slov. 

Stačí číst po troškách, ale pravidelně, děkuji za spolupráci, K. S.

 

 

PLÁN AKCÍ NA LISTOPAD

1. 11. – Dýňový den (projekt)
11. 11. – svatomartinský lampiónový průvod
15. 11. – exkurze do Výzkumného ústavu v Liběchově
DOPRAVA NA EXKURZI JE HRAZENA ZE SBĚRU
19. 11. – vánoční tvoření rodičů s dětmi
20. 11. – exkurze letiště Praha
30. 11. – vánoční jarmark
 
 

Dne 16. 12. 2019 vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Malý Újezd podle zák. č. 561/ 2004 Sb., § 24

pro žáky základní školy ředitelské volno, a to z organizačních a technických důvodů.

Tento den bude probíhat školení všech pedagogů.

Výuka bude probíhat od úterý 17. 12. 2019

PROSÍME O VÁŠ PODPIS V ŽK.

 

 

BRUSLENÍ - od 3. 10. do 12. 12. 2019 

celkem 10 lekcí (10. 10. nejedeme - návštěva MUZEA)

odjezd od školy vždy ve čtvrtek v 8.30

cena jedné lekce s instruktorem 40,- Kč 

podrobné informace dostali žáci od třídních učitelek na lístku s návratkou

 

 

 
 
 
1. třída
  1. hodina 2.hodina 3. hodina 4. hodina
Pondělí MA ČJ VV
Úterý MA ČJ ČJ ČJ
Středa MA ČJ ČJ PRV
Čtvrtek TV TV ČJ HV
Pátek MA ČJ ČJ PRV

 

1. třída
  1. hodina 2.hodina 3. hodina 4. hodina
Pondělí MA ČJ VV
Úterý MA  ČJ ČJ ČJ
Středa MA ČJ ČJ PRV
Čtvrtek TV TV ČJ HV
Pátek MA ČJ ČJ PRV