Dne 21. 3. 2019 pojede celá škola na výlet do IQ Parku v Liberci.

Vstupné hrazeno z výtěžku za "Kavárnu". Prosíme o úhradu dopravy 200 Kč.

Děti budou mít odhlášený oběd, dejte jim dostatečně velkou svačinu.

Návrat kolem 14 hod.

Děkujeme

 

Děti ve škole dostaly objednávkové katalogy knih z nakladatelství Albatros.

V případě zájmu, prosíme vyplněný a rodiči podepsaný objednávkový list + částku za knihu odevzdat do 20. 3. 2019

 

 

MILÍ RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY, MOC DĚKUJEME ZA VAŠI HOJNOU ÚČAST A PODPORU "KAVÁRNĚ". VELKÉ DÍKY PANÍ ROZBOUDOVÉ, KTERÁ PŘIPRAVOVALA SE SVÝMI POMOCNÍKY TEPLÉ NÁPOJE A VÁM VŠEM ZA DONESENÉ DOBROTY.

ČISTÝ ZISK V 1. TŘÍDĚ JE 1 870,-

Děti si rozhodnou jak peníze využijí, děkujeme.

 

 ROZVRH HODIN

 platný při výuce plavání

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Plavání

Plavání

HV

 

Úterý

ČJ

ČJ

MA

MA

 

Středa

ČJ

ČJ

PRV

VV

 

Čtvrtek

ČJ

ČJ

MA

PRV

 

Pátek

ČJ

MA

ČJ

ČJ

 

                                                                                                                                                    

Informace o plavání

Od 18. 2. do 6. 5. 2019 proběhne pravidelný plavecký výcvik žáků naší školy, a to v časové dotaci 10 lekcí (celkem 20 vyučovacích hodin po 45 minutách).  

ŽÁCI 5. ROČNÍKU SE PLAVÁNÍ NEÚČASTNÍ.

Pro žáky 3. a 4. ročníku hradí kurzovné škola - dle našeho školního vzdělávacího programu.

Pro žáky 1. a 2. ročníku je stanovena částka 750,- za 10 lekcí.

Cena dopravy pro 1. - 4. ročník činí 400,- Kč.

1. + 2. ročník              celkem 1 150,-

3. + 4. ročník              celkem 400,-

Prosíme o uhrazení do 8. 3. 2019 (tř. uč.). Zároveň prosíme o vyplnění formuláře zdravotní způsobilosti k plaveckému výcviku.

Po dobu plaveckého výcviku budeme odjíždět každé PONDĚLÍ ráno v 8.00 od školy. Návrat cca okolo 10.30 hodin. Pro neplavce je zajištěn dozor. Poprosím o lékařské potvrzení pro ty, kteří budou ze zdravotních důvodů z plaveckého výcviku uvolněni. Kurzovné se bude vracet pouze v tom případě, že dítě bude chybět více jak polovinu kurzu a toto doloží lékařským potvrzením, nejpozději do 6. 5. 2019.

 

 

1.ročník - třídní učitelka Mgr. Veronika Procházková

ROZVRH HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

1. třída

 

1

2

3

4

5

Pondělí

ČJ

ČJ

MA

HV

 

Úterý

ČJ

ČJ

MA

MA

 

Středa

ČJ

ČJ

PRV

VV

 

Čtvrtek

ČJ

ČJ

MA

PRV

 

Pátek

TV

TV

ČJ

 

 


Rozvrh hodin platný při výuce bruslení

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ ČJ MA HV        
Úterý ČJ ČJ MA MA        
Středa ČJ ČJ PRV VV        
Čtvrtek ČJ ČJ MA PRV        
Pátek ČJ Bruslení Bruslení