Milí rodiče, ve čtvrtek 22.3. 2018 se bude konat od 17 :00 Noc s Andersenem, s možností přespání ve škole. Poprosíme vás, abyste zvážili, zda děti přespání zvládnou a případně se domluvili s třídní učitelkou (pokud se rozhodnou,že spát nebudou, v devět hodin si je vyzvednete). Děti by si měly přinést karimatku, spacák, hygienické potřeby (v případě přespání), jídlo na večeři a snídani, plavání (na pátek). V případě, že půjdeme ven, poprosíme ještě teplé oblečení (upřesníme podle počasí). Děkujeme a těšíme se.

 

VELIKONOCE V MUZEU

1.+ 2. třída - úterý 20. 3.

3.+ 4. + 5. třída -  středa 21. 3.

INFORMACEPRO OBĚ SKUPINY STEJNÉ - POJEDEME VLAKEM

Odchod od školy v 7.10

Návrat ke škole v 11.20

PO NÁVRATU POKRAČUJE VÝUKA DLE ROZVRHU

CENA PROGRAMU 40 Kč, DOPRAVU HRADÍ ŠKOLA ZE SBĚRU

 

 

PLAVÁNÍ - v pátek 2. 3. začínáme plavat. Plavky, ručník, sprchový šampon, koupací čepici (není nutná) a svačinu s sebou! Po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu viz níže.

 

Rozvrh hodin na školní rok 2017 / 2018

 

0

1

2

3

4

5

6

Pondělí

 

ČJ 2
ČJ 4

ČJ 2
ČJ 4

MA 2
MA 4

ČJ 2
AJ 4

AJ 4

VV 4

Úterý

 

MA 2
MA 4

ČJ 2
ČJ 4

ČJ 2
ČJ 4

PRV 2
PČ 4

VL 4

 

Středa

 

VV 2
VV 4

PČ 2
PČ 4

ČJ 2
ČJ 4

ČJ 2
ČJ 4

MA 2
MA 4

 

Čtvrtek

AJ 4

MA 2
MA 4

ČJ 2
ČJ 4

MA 2
MA 4

ČJ2
ČJ 4

ČJ 2
INF 4

 

Pátek

 

TV2
TV 4

TV 2
TV 4

HV 2
HV 4

PRV 2
PŘ 4

 

 
               
               
               
 

 

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Dne 16. 3. 2018 vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Malý Újezd podle zák. č. 561/ 2004 Sb.,§ 24 pro žáky základní školy ředitelské volno, a to z organizačních a technických důvodů.

Dne 16. 3. 2018 se přerušuje provoz v MŠ, a to z organizačních a technických důvodů.

16. 3. 2018 bude od 7.00 do 15.00 hodin přerušena dodávka elektrické energie.

Výuka bude probíhat od 19. 3. 2018

16. 3. se ruší i plavecká výuka, peníze budou vráceny po ukončení kurzu

 

Mgr. Kateřina Sálová

ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče, děkujeme vám za pomoc a účast na Kavárně...Bylo to moc prima. Děkujeme vám a těšíme se na další společné akce. V kavárně jsme utržili 6540 Kč...děkujeme krásně.

 

 

Informace o plavání

Od 2. 3. do 4. 5. 2018 proběhne pravidelný plavecký výcvik žáků naší školy, a to v časové dotaci 18 hodin. 30. 4. 2018 hodina odpadá - Velikonoční prázdniny.

Pro žáky 3. a 4. ročníku hradí kurzovné škola - dle našeho školního vzdělávacího programu.

Pro žáky 1. a 2. ročníku je stanovena částka 675,- za 18 hodin (9 dvouhodinových lekcí).

Cena dopravy pro 1. - 4. ročník činí 400,- Kč.

1. + 2. ročník             celkem 1 075,- (675,- + 400,-)

3. + 4. ročník             celkem    400,-

Prosíme o uhrazení do 28. 2. 2018 (třídním učitelům)

Zároveň poprosíme o vyplnění formuláře zdravotní způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku.

ŽÁCI 5. ROČNÍKU SE JIŽ PLAVECKÉHO VÝCVIKU NEZÚČASTNÍ. 

Po dobu plaveckého výcviku budeme odjíždět každé ráno v 8.00 od školy. Návrat cca okolo 10.30 hodin. Pro neplavce je zajištěn dozor. Poprosím o lékařské potvrzení pro ty, kteří budou ze zdravotních důvodů z plaveckého výcviku uvolněni.

 

Dne 15. 2. 2018 vás srdečně zveme na KAVÁRNU PRO RODIČE. U všech tříd budou viset přihlašovací archy, kam se prosím zapisujte. Kavárna bude probíhat ve dvou časech a to od 15:00 do 16:30 a od 16:30 do 18:00. Za jakoukoli případnou pomoc s občerstvením velice děkujeme.

 

"HODINA POHYBU NAVÍC" POKRAČUJE OPĚT OD LEDNA 2018 

 

Prosím, omlouvejte děti co nejdříve to bude možné a zapište nepřítomnost do žákovské knížky. 

Strávník  má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po době jeho pobytu ve škole a v první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 19 ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, §4, odst. 9.Strávník platí pouze cenu potravin.

Ve dnech nepřítomnosti ve škole je povinností obědy odhlásit a to buď den předem nebo do osmi hodin téhož dne.

Obědy lze odhlásit e-mailem: sj.malyujezd@seznam.cz, telefonicky: 315 624 155, osobně v kanceláři  ŠJ,  ve školní jídelně ( kuchařky jsou Vám k dispozici ráno od 6.00h )

Není povinností učitelů odhlašovat obědy.

Pokud rodiče nestihnou odhlásit žáka v první den nepřítomnosti, mohou si oběd vyzvednout do čistých přinesených nádob v době od 11.15 - 11.30 hodin.

Více zde: https://skola.malyujezd.cz/skolni-jidelna/

 

 

 

Rozvrh hodin na školní rok 2017 / 2018

 

0

1

2

3

4

5

6

Pondělí

 

ČJ 2
ČJ 4

ČJ 2
ČJ 4

MA 2
MA 4

ČJ 2
AJ 4

AJ 4

VV 4

Úterý

 

MA 2
MA 4

ČJ 2
ČJ 4

ČJ 2
ČJ 4

PRV 2
PČ 4

VL 4

 

Středa

 

VV 2
VV 4

PČ 2
PČ 4

ČJ 2
ČJ 4

ČJ 2
ČJ 4

MA 2
MA 4

 

Čtvrtek

AJ 4

MA 2
MA 4

ČJ 2
ČJ 4

TV 2
TV 4

TV 2
TV 4

ČJ 2
INF 4

 

Pátek

 

ČJ2
ČJ 4

MA 2
MA 4

HV 2
HV 4

PRV 2
PŘ 4