"HODINA POHYBU NAVÍC" POKRAČUJE OPĚT OD LEDNA 2018 

Milí rodiče, přejeme vám krásné a láskou naplněné vánoční svátky, do nového roku hodně zdraví a radosti. Děkujeme za veškerou pomoc a podporu v letošním roce a těšíme se na další společné dny. Markéta a Ivanka

Seznam akcí ZŠ do konce roku 2017

30. 10.      Dýňový den

3. 11.        1.bruslení

9. 11.        Sv. Martinský průvod

14. 11.      Vánoční tvoření rodičů s dětmi

15. 11.       Rodas  – výroba čokolády

22. 11.       MKD Mělník – Hrátky na  

                 pohádky (1. a 2. třída)

2. 12.         Vánoční jarmark

8. 12.         Vánoce na Stránově

11. 12.       Vánoční tvoření s Martinou

                  Kuličovou

15. 12.       Poslední bruslení

 

Bruslení

Milí rodiče, od listopadu začneme jezdit na bruslení. První lekci zahájíme v pátek 3. 11., poslední lekce proběhne v pátek 15. 12. 2017 (celkem 5 lekcí, 17. 11. nejedeme, protože je st. svátek a 8. 12. výlet). Po dobu bruslení budeme odjíždět krátce po osmé hodině, výuka je naplánována od 9 - 10 hodin. Cena jedné lekce s instruktorem je 30,- Kč.

Ráda bych upozornila na důležitost výcviku, který bude společně s plaváním všestranně rozvíjet žákovu sportovní stránku. Většina dětí
naváže na dovednosti z minulého roku a bude se v tomto dále zdokonalovat. V případě vážných zdravotních důvodů budou žáci omluveni (u třídního učitele).

Velice přivítáme pomoc rodičů při vázání bruslí. Zároveň doporučuji děti na tento den vybavit náhradním oblečením v případě propocení věcí a pitím.

 

 

 

 

Milí rodiče,

dne 24. 10. 2017 proběhnou v budově ZŠ a MŠ volby do nové školské rady. Školská rada se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Funkční období členů je tři roky. Po dohodě se zřizovatelem je čas voleb od 14.00 do 16.30. Volby se budou konat v prvním patře budovy pro rodiče žáků základní školy. Poprosím vás, abyste se v co největší míře zúčastnili a zvolili dva kandidáty z řad zákonných zástupců žáků ZŠ, kteří potvrdili předběžný zájem:

·        J.MAZUCHOVÁ

·        K.SVATOŠOVÁ

·        T.SYMON

V době voleb budou pro vás připraveny volební lístky, na kterých označíte vaše dva kandidáty.  Za každého žáka hlasuje pouze jedna oprávněná osoba. Výsledky voleb budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy. Děkuji za spolupráci.

Mgr. Kateřina Sálová, ředitelka školy

 

 

Milí rodiče, ráda bych se s Vámi setkala na informační schůzce a to příští týden v pondělí v 15:30. Děkuji a těším se na Vás.M

Vážení rodiče, od tohoto týdne dochází k menší změně v rozvrhu. Pátek už nebude tak odpočinkový, místo tělocviku budeme mít český jazyk a matematiku. Tělocvik budeme mít ve čtvrtek 3. a 4. hodinu. Děkuji za pochopení.

Pokud to půjde a počasí nám dovolí budeme v pátek chodit ven, matematiku a český jazyk si ponecháme ve čtvrtek. Děti vždy včas upozorním. Děkuji.M

 

FLORBAL ZAČÍNÁ 4. 10. OD 15.00 DO 16.30

 

 

 

SBÍRÁME KAŠTANY - DÁVEJTE PROSÍM DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH KRABIC

 

 

Děti by si měly do školy donést tričko na VV a věci na tělocvik (pokud nám počasí dovolí,budeme chodit co nejdéle ven). Pokud máte doma gumový míč, můžete ho dát dětem do školy. 

Prosím, omlouvejte děti co nejdříve to bude možné a zapište nepřítomnost do žákovské knížky. 

Strávník  má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po době jeho pobytu ve škole a v první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 19 ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, §4, odst. 9.Strávník platí pouze cenu potravin.

Ve dnech nepřítomnosti ve škole je povinností obědy odhlásit a to buď den předem nebo do osmi hodin téhož dne.

Obědy lze odhlásit e-mailem: sj.malyujezd@seznam.cz, telefonicky: 315 624 155, osobně v kanceláři  ŠJ,  ve školní jídelně ( kuchařky jsou Vám k dispozici ráno od 6.00h )

Není povinností učitelů odhlašovat obědy.

Pokud rodiče nestihnou odhlásit žáka v první den nepřítomnosti, mohou si oběd vyzvednout do čistých přinesených nádob v době od 11.15 - 11.30 hodin.

Více zde: https://skola.malyujezd.cz/skolni-jidelna/

 

 

 

Rozvrh hodin na školní rok 2017 / 2018

 

0

1

2

3

4

5

6

Pondělí

 

ČJ 2
ČJ 4

ČJ 2
ČJ 4

MA 2
MA 4

ČJ 2
AJ 4

AJ 4

VV 4

Úterý

 

MA 2
MA 4

ČJ 2
ČJ 4

ČJ 2
ČJ 4

PRV 2
PČ 4

VL 4

 

Středa

 

VV 2
VV 4

PČ 2
PČ 4

ČJ 2
ČJ 4

ČJ 2
ČJ 4

MA 2
MA 4

 

Čtvrtek

AJ 4

MA 2
MA 4

ČJ 2
ČJ 4

TV 2
TV 4

TV 2
TV 4

ČJ 2
INF 4

 

Pátek

 

ČJ2
ČJ 4

MA 2
MA 4

HV 2
HV 4

PRV 2
PŘ 4