Milí rodiče,prosíme vás, nedávejte dětem na výlet do IQ landie cenné věci (mobily, tablety). Děkujeme.

Dne 21. 3. 2019 pojede celá škola na výlet do IQ Parku v Liberci.

Vstupné hrazeno z výtěžku za "Kavárnu". Prosíme o úhradu dopravy 200 Kč.

Děti budou mít odhlášený oběd, dejte jim dostatečně velkou svačinu.

Návrat kolem 14 hod.

Děkujeme

Děti ve škole dostaly objednávkové katalogy knih z nakladatelství Albatros.

 

V případě zájmu, prosíme vyplněný a rodiči podepsaný objednávkový list + částku za knihu odevzdat do 20. 3. 2019

 

MILÍ RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY, MOC DĚKUJEME ZA VAŠI HOJNOU ÚČAST A PODPORU "V KAVÁRNĚ". VELKÉ DÍKY PANÍ ROZBOUDOVÉ, KTERÁ PŘIPRAVOVALA SE SVÝMI POMOCNÍKY TEPLÉ NÁPOJE A VÁM VŠEM ZA DONESENÉ DOBROTY.

ČISTÝ ZISK VE 2. TŘÍDĚ JE 2 445,-

děti si po jarních prázdninách rozhodnou, jak peníze využijí, děkujeme

 

 

Milí rodiče,

v letošním školním roce pojedeme na školu v přírodě do Stromkovic u Jablonce nad Jizerou do Horské chaty Vejpálka  https://vejpalka.cz/ a to v termínu od 3. 6. do 7. 6. 2019. Celková cena za školu v přírodě bude kolem 2000 Kč, částku upřesníme během března, podle počtu zájemců. Rádi bychom vás poprosili o zaplacení 1000 Kč zálohy na ŠVP a to do 15. 2. 2019, peníze prosím odevzdejte u třídních učitelů. Veškeré další informace předáme během března. Děkujeme.

 

Informace o plavání

Od 18. 2. do 6. 5. 2019 proběhne pravidelný plavecký výcvik žáků naší školy, a to v časové dotaci 10 lekcí (celkem 20 vyučovacích hodin po 45 minutách).  

ŽÁCI 5. ROČNÍKU SE PLAVÁNÍ NEÚČASTNÍ.

Pro žáky 3. a 4. ročníku hradí kurzovné škola - dle našeho školního vzdělávacího programu.

Pro žáky 1. a 2. ročníku je stanovena částka 750,- za 10 lekcí.

Cena dopravy pro 1. - 4. ročník činí 400,- Kč.

1. + 2. ročník              celkem 1 150,-

3. + 4. ročník              celkem 400,-

Prosíme o uhrazení do 8. 3. 2019 (tř. uč.). Zároveň prosíme o vyplnění formuláře zdravotní způsobilosti k plaveckému výcviku.

Po dobu plaveckého výcviku budeme odjíždět každé PONDĚLÍ ráno v 8.00 od školy. Návrat cca okolo 10.30 hodin. Pro neplavce je zajištěn dozor. Poprosím o lékařské potvrzení pro ty, kteří budou ze zdravotních důvodů z plaveckého výcviku uvolněni. Kurzovné se bude vracet pouze v tom případě, že dítě bude chybět více jak polovinu kurzu a toto doloží lékařským potvrzením, nejpozději do 6. 5. 2019.

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

pondělí + středa MATEMATIKA, procvičujte s Vašimi dětmi sčítání a odčítání do 100 a násobilku 2, 3, 4, 5 a 6.

úterý + čtvrtek ČESKÝ JAZYK, ČTENÍ průběžně celý týden

ČTENÍ JE VELMI DŮLEŽITÉ. ČTĚTE KAŽDÝ DEN TROCHU A PRAVIDELNĚ.

Děti si odnesly domů OTÍKOVU ČÍTANKU, kde pokračují ve čtení, kdo dočetl, vybírá si vlastní knihu ze které si doma čte.

ZAVEDLA JSEM ZÁLOŽKY, které budu každý pátek kontrolovat, VÁS PROSÍM O PODPIS A ČÍSLA PŘEČTENÝCH STRAN (na záložku), děkuji za spolupráci, K. S.

ČJ - UČÍME SE MĚKKÉ A TVRDÉ SOUHLÁSKY a PSANÍ Ú, Ů

      - PROCVIČUJEME STÁLE ABECEDU - řazení slov podle abecedy

PRVOUKA

úkoly již necháváme na dětech, aby si zapamatovaly, co mají doma udělat...ve většině případů se jim to daří, Vás prosím jen o dohled

 

třídní učitelka:            Mgr. Kateřina Sálová
vyučující:                   Bc. Ivana Pakandlová
asistentka pedagoga:  Barbora Semelková
 
 
ROZVRH NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 

2. třída

 

1

2

3

4

5

Pondělí

MA

MA

TV

TV

 

Úterý

ČJ

ČJ

ČJ

PRV

HV

Středa

MA

ČJ

ČJ

ČJ

PRV

Čtvrtek

ČJ

ČJ

MA

VV

 

Pátek

ČJ

ČJ

MA

 

 

ROZVRH PO DOBU BRUSLENÍ
 

2. třída

 

1

2

3

4

5

Pondělí

MA

MA

VV

 

Úterý

ČJ

ČJ

ČJ

PRV

HV

Středa

MA

ČJ

ČJ

ČJ

PRV

Čtvrtek

ČJ

ČJ

MA

MA

 

Pátek

ČJ

ČJ

TV TV