VELIKONOCE V MUZEU

1.+ 2. třída - úterý 20. 3.

3.+ 4. + 5. třída -  středa 21. 3.

INFORMACEPRO OBĚ SKUPINY STEJNÉ - POJEDEME VLAKEM

Odchod od školy v 7.10

Návrat ke škole v 11.20

PO NÁVRATU POKRAČUJE VÝUKA DLE ROZVRHU

CENA PROGRAMU 40 Kč, DOPRAVU HRADÍ ŠKOLA ZE SBĚRU

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Dne 16. 3. 2018 vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Malý Újezd podle zák. č. 561/ 2004 Sb.,§ 24 pro žáky základní školy ředitelské volno, a to z organizačních a technických důvodů.

Dne 16. 3. 2018 se přerušuje provoz v MŠ, a to z organizačních a technických důvodů.

16. 3. 2018 bude od 7.00 do 15.00 hodin přerušena dodávka elektrické energie.

Výuka bude probíhat od 19. 3. 2018

16. 3. se ruší i plavecká výuka, peníze budou vráceny po ukončení kurzu


Mgr. Kateřina Sálová

ředitelka školy


Vážení rodiče, děkujeme vám za pomoc a účast na Kavárně...Bylo to moc prima. Děkujeme vám a těšíme se na další společné akce.

 

Informace o plavání

Od 2. 3. do 4. 5. 2018 proběhne pravidelný plavecký výcvik žáků naší školy, a to v časové dotaci 18 hodin. 30. 4. 2018 hodina odpadá - Velikonoční prázdniny.

Pro žáky 3. a 4. ročníku hradí kurzovné škola - dle našeho školního vzdělávacího programu.

Pro žáky 1. a 2. ročníku je stanovena částka 675,- za 18 hodin (9 dvouhodinových lekcí).

Cena dopravy pro 1. - 4. ročník činí 400,- Kč.

1. + 2. ročník             celkem 1 075,- (675,- + 400,-)

3. + 4. ročník             celkem    400,-

Prosíme o uhrazení do 28. 2. 2018 (třídním učitelům)

Zároveň poprosíme o vyplnění formuláře zdravotní způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku.

ŽÁCI 5. ROČNÍKU SE JIŽ PLAVECKÉHO VÝCVIKU NEZÚČASTNÍ. 

Po dobu plaveckého výcviku budeme odjíždět každé ráno v 8.00 od školy. Návrat cca okolo 10.30 hodin. Pro neplavce je zajištěn dozor. Poprosím o lékařské potvrzení pro ty, kteří budou ze zdravotních důvodů z plaveckého výcviku uvolněni.

Dne 15. 2. 2018 vás srdečně zveme na KAVÁRNU PRO RODIČE. U všech tříd budou viset přihlašovací archy, kam se prosím zapisujte. Kavárna bude probíhat ve dvou časech a to od 15:00 do 16:30 a od 16:30 do 18:00. Za jakoukoli případnou pomoc s občerstvením velice děkujeme.

 

MATERIÁLY PRO 3. ROČNÍK NA PROCVIČOVÁNÍ 

 

přehled_učiva.pdf (1640679)

testy opakování 2. třída.pdf (416284)

pracovni_ list _ opakovani.pdf (327669)

test vyj. slova.pdf (590764)

test vyjm. slova.pdf (435983)

 
 
 

1. 11. NENÍ FLORBAL

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Dne 1. 11. 2017 vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Malý Újezd podle zák. č. 561/ 2004 Sb., § 24 pro žáky základní školy ředitelské volno, a to z organizačních a technických důvodů. Dne 1. 11. 2017 se přerušuje provoz v MŠ, a to z organizačních a technických důvodů. 1. 11. 2017 bude přerušena dodávka vody.

Malý Újezd 24. 10. 2017                           Mgr. Kateřina Sálová, ředitelka školy

 

Seznam akcí ZŠ do konce roku 2017

30. 10.      Dýňový den

3. 11.        1.bruslení

9. 11.        Sv. Martinský průvod

14. 11.      Vánoční tvoření rodičů s dětmi

15. 11.       Rodas  – výroba čokolády

22. 11.       MKD Mělník – Hrátky na  

                  pohádky (1. a 2. třída)

2. 12.         Vánoční jarmark

8. 12.         Vánoce na Stránově

11. 12.       Vánoční tvoření s Martinou

                  Kuličovou

15. 12.       Poslední bruslení

 

 

Bruslení

Milí rodiče, od listopadu začneme jezdit na bruslení. První lekci zahájíme v pátek 3. 11., poslední lekce proběhne v pátek 15. 12. 2017 (celkem 5 lekcí, 17. 11. nejedeme, protože je st. svátek a 8. 12. výlet). Po dobu bruslení budeme odjíždět krátce po osmé hodině, výuka je naplánována od 9 - 10 hodin. Cena jedné lekce s instruktorem je 30,- Kč.

Ráda bych upozornila na důležitost výcviku, který bude společně s plaváním všestranně rozvíjet žákovu sportovní stránku. Většina dětí
naváže na dovednosti z minulého roku a bude se v tomto dále zdokonalovat. V případě vážných zdravotních důvodů budou žáci omluveni (u třídního učitele).

Velice přivítáme pomoc rodičů při vázání bruslí. Zároveň doporučuji děti na tento den vybavit náhradním oblečením v případě propocení věcí a pitím.

 

 

 

Milí rodiče,

dne 24. 10. 2017 proběhnou v budově ZŠ a MŠ volby do nové školské rady. Školská rada se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Funkční období členů je tři roky. Po dohodě se zřizovatelem je čas voleb od 14.00 do 16.30. Volby se budou konat v prvním patře budovy pro rodiče žáků základní školy. Poprosím vás, abyste se v co největší míře zúčastnili a zvolili dva kandidáty z řad zákonných zástupců žáků ZŠ, kteří potvrdili předběžný zájem:

·        J.MAZUCHOVÁ

·        K.SVATOŠOVÁ

·        T.SYMON

V době voleb budou pro vás připraveny volební lístky, na kterých označíte vaše dva kandidáty.  Za každého žáka hlasuje pouze jedna oprávněná osoba. Výsledky voleb budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy. Děkuji za spolupráci.

Mgr. Kateřina Sálová, ředitelka školy

 

 

pátek dne 29. 9. 2017 pojedeme vlakem na exkurzi k mělnickým hasičům. Dejte dětem svačinu a pití do batohu. Návrat je kolem půl jedné. Dopravu platíme ze sběru. Děkujeme.

 

FLORBAL ZAČÍNÁ 4. 10. OD 15.00 DO 16.30

 

 

SBÍRÁME KAŠTANY - DÁVEJTE PROSÍM DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH KRABIC

 

 

MILÍ RODIČE, 

ZÍTRA 4.9. 2017 ZAHÁJÍME V 8.00 NÁŠ PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN. DĚTI BUDOU V NOVÉ SESTAVĚ. SPOLEČNĚ SE MNOU BUDE VE TŘÍDĚ ASITENTKA PEDAGOGA - PANÍ ALENA SEMELKOVÁ.  DĚTI DOSTANOU ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CHODU ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018. OD ÚTERÝ 5.9. 2017 UŽ POJEDEME PODLE ROZVRHU. POKUD  RODIČE ŽÁKŮ 3. TŘÍD BUDOU POTŘEBOVAT JEŠTĚ NĚJAKÉ INFORMACE, BUDU K DISPOZICI HNED PO PRVNÍ HODINĚ.  

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM HEZKÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018!

DANA A ALENA

 

 

INFORMACE K ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

  Strávník  má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po době jeho pobytu ve škole a v první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 19 ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, §4, odst. 9.Strávník platí pouze cenu potravin.

Ve dnech nepřítomnosti ve škole je povinností obědy odhlásit a to buď den předem nebo do osmi hodin téhož dne.

Obědy lze odhlásit e-mailem: sj.malyujezd@seznam.cz, telefonicky: 315 624 155, osobně v kanceláři  ŠJ,  ve školní jídelně ( kuchařky jsou Vám k dispozici ráno od 6.00h )

Není povinností učitelů odhlašovat obědy.

Pokud rodiče nestihnou odhlásit žáka v první den nepřítomnosti, mohou si oběd vyzvednout do čistých přinesených nádob v době od 11.15 - 11.30 hodin.

Více zde: https://skola.malyujezd.cz/skolni-jidelna/

 

 

Rozvrh hodin na školní rok 2017 / 2018

  0 1 2 3 4 5 6
Pondělí   ČJ 3
ČJ 5
ČJ 3
ČJ 5
MA 3
MA 5
MA 3
MA 5
PRV 3
PŘ 5
VV 5
Úterý AJ 3 ČJ 3
ČJ 5
MA 3
MA 5
ČJ 3
ČJ 5
PRV 3
VL 5
VL 5  
Středa   AJ 3
AJ 5
AJ 3
AJ 5
MA 3
MA 5
ČJ 3
ČJ 5
ČJ 3
ČJ 5
 
Čtvrtek   ČJ 3
ČJ 5
MA 3
MA 5
ČJ 3
ČJ 5
PRV 3
PŘ 5
AJ 5  
Pátek   VV 3
VV 5
PČ 3
PČ 5
TV 3
TV 5
TV 3
TV 5
HV 3
HV 5