PROSÍME O VYPLNĚNÍ "INFORMOVANÉHO SOUHLASU RODIČŮ" A O JEHO NAVRÁCENÍ TŘÍDNÍM UČITELŮM


Milí rodiče, prosíme Vás o vyplnění dotazníků do 25. 5. 2018. Děkujeme

 

Plán práce od 21. 5. – 25. 5. 2018

Prosím rodiče, aby dětem dali deku nebo malý kobereček /IKEA/ do školy. Z důvodu blížícího se teplého počasí, bych ráda na některé hodiny chodila s dětmi na výuku do přírody.  

 

3. třída

 

Český jazyk – v pondělí 21. 5. 2018 si zopakujeme – Slova nadřazená, podřazená. Synonyma, opozita.  Dále pak budeme procvičovat: Slovní druhy- podstatná jména, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen. Pádové otázky. Pracujeme s pracovními listy, s učebnicí.

V úterý 22. 5. 2018 si napíšeme přepis textu na vyjmenovaná slova s doplňováním -  i,í,y,ý. Dále pak budeme pokračovat v pracovním sešitě na vyjmenovaná slova.

Ve středu procvičujeme sloh a čtení.

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 procvičujeme Slovní druhy, napíšeme si krátký test na mluvnické kategorie podstatných jmen - / rod, číslo, pád/.

 

Matematika - v pondělí 21. 5. 2018 píšeme ohlášený test z geometrie. Další hodinu budeme procvičovat násobení a dělení číslem 10 a 100. V úterý 22. 5. 2018 procvičujeme slovní úlohy, ve středu 23. 5. 2018 si napíšeme krátký test na slovní úlohy. / POUZE 2 SLOVNÍ ÚLOHY/. Ve čtvrtek 24. 5. 2018 pokračujeme dále v pracovním sešitě na matematiku.  Podle času budeme opakovat matematické operace sčítání, odčítání, násobení pod sebou.

 

Prvouka – v pondělí a v úterý budeme pokračovat dále ve výuce, ve čtvrtek si napíšeme opakovací test z probraného učiva. Od Hub až po poslední hodinu výuky.

 

5. třída

 

Český jazyk - v pondělí 21. 5. 2018 se budeme věnovat procvičování Slovních druhů. Dále se budeme připravovat na diktát, který si napíšeme v úterý 22. 5. 2018. Diktát bude zaměřen na skupiny mě, mně, bě, pě, vě a předpony s, z, vz. V českém jazyce celý týden vyplňujeme v pracovním sešitě na český jazyk a opakujeme probrané učivo. Ve čtvrtek 24. 5. 2018 si napíšeme test na slovní druhy.

 

Matematika - v pondělí 21. 5. 2018 píšeme ohlášený test z geometrie. Další hodinu budeme procvičovat slovní úlohy. V úterý budeme procvičovat obvody mnohoúhelníků. Ve středu 23. 5. 2018 si napíšeme krátký test na slovní úlohy. /POUZE 2 SLOVNÍ ÚLOHY/. Ve čtvrtek pokračujeme dále v pracovním sešitě na matematiku.

 

Vlastivěda ještě tento týden budeme pokračovat ve výuce.  V příštím týdnu se zřejmě objeví test.

Přírodověda – Žáci mají zadané referát. Dále pokračujeme  ve výuce. Kontrola znalostí bude probíhat namátkově - zkoušením.

 

 

 Milí rodiče, prosíme Vás o vyplnění dotazníků do 25. 5. 2018. Děkujeme

 

VE ŠKOLE SE VYSKYTLY VŠI, PROHLÉDNĚTE PROSÍM DĚTEM HLAVY!

podrobné informace naleznete zde https://www.khsstc.cz/dokumenty/khs-stredoceskeho-kraje-upozornuje-na-vyskyt-vsi-ve-skolach-4819_4819_86_1.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité – tento měsíc byl poslední Čtenářský deník. První týden v červnu bude vyhodnocení nejlepších čtenářů.

 

 

 
 

Ve středu 9.5. 2018 se žáci 3. ročníku zúčastní výukového programu  - Nástrahy města v DDM Mělník. Ráno odjíždějí po osmé hodině a vrací se v době vyučování. S sebou malý batůžek, svačinu a pití.

Program je určen pouze pro žáky 3. tříd ZŠ.

Jedná se o  interaktivní program, který formou soutěže, týmové spolupráce a PDP učí děti, jak se správně zachovat v nebezpečných situacích, které jim každý den hrozí nejen ve městech.

 
 

 

 

Ve dnech 25. 6. - 27. 6. 2018 se bude konat školní výlet do Poslova Mlýna ( https://www.posluvmlyn.cz/ ) v Doksech. Předpokládaná cena je 1000 Kč, do 10. 5. 2018 prosíme o zálohu ve výši 600 Kč. Ubytování je zajištěno ve zděných budovách, stravování ve formě plné penze. Odjezd bude kolem osmé hodiny z Malého Újezda vlakem ( svoz zavazadel bude zajištěn), návrat bude ve středu v odpoledních hodinách autobusem ke škole. Bližší informace dodáme 3 týdny před odjezdem.

 

 

 
 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Rozvrh hodin na školní rok 2017 / 2018

  0 1 2 3 4 5 6
Pondělí   ČJ 3
ČJ 5
ČJ 3
ČJ 5
MA 3
MA 5
MA 3
MA 5
PRV 3
PŘ 5
VV 5
Úterý AJ 3 ČJ 3
ČJ 5
MA 3
MA 5
ČJ 3
ČJ 5
PRV 3
VL 5
VL 5  
Středa   AJ 3
AJ 5
AJ 3
AJ 5
MA 3
MA 5
ČJ 3
ČJ 5
ČJ 3
ČJ 5
 
Čtvrtek   ČJ 3
ČJ 5
MA 3
MA 5
ČJ 3
ČJ 5
PRV 3
PŘ 5
AJ 5  
Pátek   VV 3
VV 5
PČ 3
PČ 5
TV 3
TV 5
TV 3
TV 5
HV 3
HV 5
 

 

0

1

2

3

4

5

6

Pondělí

 

ČJ 3
ČJ 5

ČJ 3
ČJ 5

MA 3
MA 5

MA 3
MA 5

PRV 3
PŘ 5

VV 5

Úterý

AJ 3

ČJ 3
ČJ 5

MA 3
MA 5

ČJ 3
ČJ 5

PRV 3
VL 5

VL 5

 

Středa

 

AJ 3
AJ 5

AJ 3
AJ 5

MA 3
MA 5

ČJ 3
ČJ 5

ČJ 3
ČJ 5

 

Čtvrtek

 

ČJ 3
ČJ 5

MA 3
MA 5

ČJ 3
ČJ 5

PRV 3
PŘ 5

AJ 5

 

Pátek

 

VV 3
VV 5

PČ 3
PČ 5

TV 3
TV 5

TV 3
TV 5

HV 3
HV 5