Dne 15. 11. 2019 jedeme do Výzkumného ústavu Liběchov

(v rámci výuky prvouky)

Odjezd: 8:00 hod, Příjezd: dle rozvrhu

S sebou: Svačinu + pití

Doprava hrazena ze sběru.

 

Dne 20. 11. 2019 jedeme na exkurzi letitiště Václava Havla

Odjezd: 7:30 hod, Příjezd: cca 13:00 hod

S sebou: Svačinu + pití

Doprava hrazena ze sběru. Vybíráme 150 Kč na vstup.

 

KONZULTACE ŽÁK+RODIČ+UČITEL

Milí rodiče, 18. a 19. 11. proběhnou konzultace.

Zapište se prosím do tabulky, která je ve školní družině, popř. telefonickou domluvou.

            

DÝŇOVÝ DEN

 

 

PLÁN AKCÍ NA LISTOPAD

1. 11. – Dýňový den (projekt)
11. 11. – svatomartinský lampiónový průvod
15. 11. – exkurze do Výzkumného ústavu v Liběchově
19. 11. – vánoční tvoření rodičů s dětmi
20. 11. – exkurze letiště Praha
30. 11. – vánoční jarmark
 
 
PLÁN UČIVA:
 
Český jazyk
Říjen:
- věta, druhy vět
- párové souhlásky
- tvary slov a slova příbuzná
- slovní druhy
- vyjmenovaná slova po L
 
Listopad:
- vyjmenovaná slova L, M, P, S
- slova příbuzná
- věta a souvětí
- slovní druhy
 
 
Matematika

Ve 3. ročníku navazujeme na učivo druhého ročníku (matematika podle prof. Hejného).

Opakování a rozšiřování prostředí v průběhu celého roku:

- krokování (porozumění číslům vyjadřujícím změnu polohy, porovnávání poloh, vstup k číslům záporným)

- parkety (získávání zkušeností s rovinnými tvary)

- hadi, pavučiny, součtové trojúhelníky (poznávání vazeb souborů čísel, rozvíjení schopnosti řešit rovnice metodou pokus-omyl)

- výstaviště (orientace v prostředí, které propojuje geometrii a číselnou řadu)

- autobus (porozumění číslům vyjadřujícím změnu stavu)

- cyklotrasy (propojování algebraické a geometrické situace)

- děda Lesoň (práce s veličinou zapsanou ikonicky)

- Biland (seznámení s dvojkovou soustavou)

 

Říjen:

- písemné sčítání pod sebou (jedno a dvoumístná čísla)

- násobení zpaměti do 7

- dělení

- indické násobení

 

Listopad:

- doplňování čísel do indického násobení

- násobení zpaměti do 8

- písemné odčítání pod sebou

- čtvercová mříž, zápis pomocí šipek, použití v geometrii

- složené příklady násobení a sčítání, násobení a odčítání

 

 
 

Dne 16. 12. 2019 vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Malý Újezd podle zák. č. 561/ 2004 Sb., § 24

pro žáky základní školy ředitelské volno, a to z organizačních a technických důvodů.

Tento den bude probíhat školení všech pedagogů.

Výuka bude probíhat od úterý 17. 12. 2019

PROSÍME O VÁŠ PODPIS V ŽK.

 

 
 
 
 
 

Rozvrh hodin po dobu bruslení

3. třída

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ ČJ PRV AJ PRV
Úterý MA ČJ ČJ PRV  
Středa ČJ AJ MA MA ČJ
Čtvrtek MA TV TV ČJ
Pátek MA AJ ČJ VV HV

 

DÍKY VÁM NAŠE ŠKOLA ZAUJALA 1. MÍSTO VE SBĚRU HLINÍKU A 3. MÍSTO VE SBĚRU PAPÍRU. 

ZA ZÍSKANÉ FINANČNÍ ODMĚNY JSOU HRAZENY NĚKTERÉ ŠKOLNÍ AKCE, DOPRAVA, POMŮCKY apod.

PROTO VÁS PROSÍME O SBĚR HLINÍKU, STARÉHO PAPÍRU A VÍČEK Z PET LAHVÍ.

 DĚKUJEME

 

LOGOPEDIE ZAČÍNÁ VE ČTVRTEK 3. 10. 2019

výuka bude probíhat v 1. třídě dle časového rozpisu vyvěšeného u šaten 

 

BRUSLENÍ - od 3. 10. do 12. 12. 2019 

celkem 10 lekcí (10. 10. NEJEDEME - návštěva MUZEA)

odjezd od školy vždy ve čtvrtek v 8.30

cena jedné lekce s instruktorem 40,- Kč 

podrobné informace dostali žáci od třídních učitelek na lístku s návratkou

 
 
 
           

 

 

3. třída

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ ČJ PRV AJ PRV
Úterý MA ČJ ČJ PRV  
Středa ČJ AJ MA MA ČJ
Čtvrtek MA ČJ TV TV
Pátek MA AJ ČJ VV HV