Milí rodiče,prosíme vás, nedávejte dětem na výlet do IQ landie cenné věci (mobily, tablety). Děkujeme.

Dne 21. 3. 2019 pojede celá škola na výlet do IQ Parku v Liberci.

Vstupné hrazeno z výtěžku za "Kavárnu". Prosíme o úhradu dopravy 200 Kč.

Děti budou mít odhlášený oběd, dejte jim dostatečně velkou svačinu.

Návrat kolem 14 hod.

Děkujeme

 

Milí rodiče a přátelé školy,  

děkujeme za podporu akce KAVÁRNA, které jste se v hojném počtu zúčastnili.

Díky Vám naše třída dosáhla krásného zisku 3 825 Kč. Patří Vám velké poděkování! 

Věříme, že i  Vám  se u nás líbilo.

 

 

 
 
 

Děti ve škole dostaly objednávkové katalogy knih z nakladatelství Albatros.

V případě zájmu, prosíme vyplněný a rodiči podepsaný objednávkový list + částku za knihu odevzdat do 20. 3. 2019

 

Milí rodiče,

v letošním školním roce pojedeme na školu v přírodě do Stromkovic u Jablonce nad Jizerou do Horské chaty Vejpálka  https://vejpalka.cz/ a to v termínu od 3. 6. do 7. 6. 2019. Celková cena za školu v přírodě bude kolem 2000 Kč, částku upřesníme během března, podle počtu zájemců. Rádi bychom vás poprosili o zaplacení 1000 Kč zálohy na ŠVP a to do 15. 2. 2019, peníze prosím odevzdejte u třídních učitelů. Veškeré další informace předáme během března. Děkujeme.

 

 

Informace o plavání

Od 18. 2. do 6. 5. 2019 proběhne pravidelný plavecký výcvik žáků naší školy, a to v časové dotaci 10 lekcí (celkem 20 vyučovacích hodin po 45 minutách).  

ŽÁCI 5. ROČNÍKU SE PLAVÁNÍ NEÚČASTNÍ.

Pro žáky 3. a 4. ročníku hradí kurzovné škola - dle našeho školního vzdělávacího programu.

Pro žáky 1. a 2. ročníku je stanovena částka 750,- za 10 lekcí.

Cena dopravy pro 1. - 4. ročník činí 400,- Kč.

1. + 2. ročník              celkem 1 150,-

3. + 4. ročník              celkem 400,-

Prosíme o uhrazení do 8. 3. 2019 (tř. uč.). Zároveň prosíme o vyplnění formuláře zdravotní způsobilosti k plaveckému výcviku.

Po dobu plaveckého výcviku budeme odjíždět každé PONDĚLÍ ráno v 8.00 od školy. Návrat cca okolo 10.30 hodin. Pro neplavce je zajištěn dozor. Poprosím o lékařské potvrzení pro ty, kteří budou ze zdravotních důvodů z plaveckého výcviku uvolněni. Kurzovné se bude vracet pouze v tom případě, že dítě bude chybět více jak polovinu kurzu a toto doloží lékařským potvrzením, nejpozději do 6. 5. 2019.

 

 

 

ROZVRH HODIN BĚHEM PLAVÁNÍ

                                          

1.

                                                     

             2.               3.             4.              5.  

 

Pondělí

TV

TV

MA

ČJ

PRV

 

 

Úterý

AJ

AJ

MA

ČJ

 

 

 

Středa

AJ

MA

ČJ

ČJ

PRV

 

 

Čtvrtek

MA

ČJ

ČJ

VV

 

 

Pátek

MA

ČJ

ČJ

PRV

HV

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ročník - třídní učitelka: PaedDr. Karla Borská

ROZVRH HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 

3. třída

 

1

2

3

4

5

Pondělí

MA

ČJ

ČJ

PRV

TV

Úterý

AJ

AJ

MA

ČJ

 

Středa

AJ

MA

ČJ

PRV

TV

Čtvrtek

MA

ČJ

ČJ

VV

Pátek

MA

ČJ

ČJ

PRV

HV