NESPOUTANÁ ŘEKA - MUZEUM MĚLNÍK - STŘEDA 22. 5. 2019

1.+2.třída - odchod od školy v 7.10, návrat ke škole v 11.20

3.+4.+5.třída - odchod od školy v 8.30, návrat ke škole v 12.30

CENA PROGRAMU 30Kč, DOPRAVA VLAKEM HRAZENA ZE SBĚRU.

 

Děti se zúčastnily soutěže vyhlášené ministerstvem dopravy ,,Silnice to není hřiště", ve které se Christian (3. třída)  umístil na   2. místě a Deniska (4. třída) na 3. místě. Gratulujeme

 

 

Pro malý zájem bude ŠD o velikonočních prázdninách dne 18.4.2019 (čtvrtek) uzavřena.

 

FOCENÍ - dne 10.4.2019 proběhne focení žáků na společnou fotografii. Žáky vyfotí p. Matejíčková. Fotografie bude stát 70,-Kč (peníze vyberou třídní učitelé). Ukázka fotografie:

 
 
 

 

 

MILÍ RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY, MOC DĚKUJEME ZA VAŠI HOJNOU ÚČAST A PODPORU "KAVÁRNĚ". VELKÉ DÍKY PANÍ ROZBOUDOVÉ, KTERÁ PŘIPRAVOVALA SE SVÝMI POMOCNÍKY TEPLÉ NÁPOJE A VÁM VŠEM ZA DONESENÉ DOBROTY.

 

 

VIDEO, KTERÉ VYTVOŘILI BÝVALÍ ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY. STOJÍ ZA ZHLÉDNUTÍ!

https://www.youtube.com/watch?v=Ysnzs2X62xg

 

 

Dnes 12. 2. proběhla velmi zajímavá přednáška o Mexiku, moc děkujeme paní Matejíčkové za vyprávění, obrázky a ochutnávku, bylo to prima a moc jsme si to všichni užili.

 

Zápis do 1.třídy proběhne v úterý 9.dubna 2019 od 14.00h do 16.00h. 

Bližší informace budou zveřejněny během měsíce března.

 

V dnešním Mělnickém deníku je článek o naší nové škole.

https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/nova-skola-bojuje-o-cenu-verejnosti-pasivni-dum-2018-20190125.html

 


 

Milí rodiče,

v letošním školním roce pojedeme na školu v přírodě do Stromkovic u Jablonce nad Jizerou do Horské chaty Vejpálka  https://vejpalka.cz/ a to v termínu od 3. 6. do 7. 6. 2019. Celková cena za školu v přírodě bude kolem 2000 Kč, částku upřesníme během března, podle počtu zájemců. Rádi bychom vás poprosili o zaplacení 1000 Kč zálohy na ŠVP a to do 15. 2. 2019, peníze prosím odevzdejte u třídních učitelů. Veškeré další informace předáme během března. Děkujeme.


Informace o plavání

Od 18. 2. do 6. 5. 2019 proběhne pravidelný plavecký výcvik žáků naší školy, a to v časové dotaci 10 lekcí (celkem 20 vyučovacích hodin po 45 minutách).  

ŽÁCI 5. ROČNÍKU SE PLAVÁNÍ NEÚČASTNÍ.

Pro žáky 3. a 4. ročníku hradí kurzovné škola - dle našeho školního vzdělávacího programu.

Pro žáky 1. a 2. ročníku je stanovena částka 750,- za 10 lekcí.

Cena dopravy pro 1. - 4. ročník činí 400,- Kč.

1. + 2. ročník              celkem 1 150,-

3. + 4. ročník              celkem 400,-

Prosíme o uhrazení do 8. 3. 2019 (tř. uč.). Zároveň prosíme o vyplnění formuláře zdravotní způsobilosti k plaveckému výcviku.

Po dobu plaveckého výcviku budeme odjíždět každé PONDĚLÍ ráno v 8.00 od školy. Návrat cca okolo 10.30 hodin. Pro neplavce je zajištěn dozor. Poprosím o lékařské potvrzení pro ty, kteří budou ze zdravotních důvodů z plaveckého výcviku uvolněni. Kurzovné se bude vracet pouze v tom případě, že dítě bude chybět více jak polovinu kurzu a toto doloží lékařským potvrzením, nejpozději do 6. 5. 2019.

 

 

 

 V mateřské škole a základní škole se vyskytly neštovice.

 

 

Vážení rodiče, 

celý areál školy v 7.55 h zamykáme. Prosíme, nezdržujte se ve škole. Děkujeme.

  

SBĚR

I v tomto školním roce se škola účastní sběrové soutěže.
Sbíráme papír, víčka od PET lahví a hliník.

Budeme rádi, pokud se zapojíte s dětmi do sběrové soutěže.
Tříděním odpadu a následnou recyklací se rozvíjí mimo jiné ekologické smýšlení.

Získané peníze ze sběru, jsou použity na dopravu dětí na výlety a další akce.

Žádáme o vážení všech sbíraných materiálů. Množství sběru napište se jménem dítěte na lístek a odevzdejte třídní učitelce nebo vychovatelkám Školní družiny.

Papír, prosíme, ukládejte ke kontejneru, který je přistaven u školy. Víčka a hliník můžete ukládat v prostorách školy (vnitřní schodiště).

 

 

 

 

Vážení rodiče, z bezpečnostních důvodů se celý areál školy a vstupní branky v 7.55h zamykají. Prosíme, přicházejte včas a nezdržujte se v objektu. Učte své děti samostatnosti.

Pro vstup do staré budovy používejte zvonky. Nová budova je pro žáky 3.,4.,5.ročníku otevřena od 7.45h.

Na zvonku zvolte variantu kam jdete ( ZŠ, MŠ, ŠD, kancelář )

Vstupní branky jsou otevřeny od 6.30h do 7.55h, od 11.45h do 16.30h.

V době vyučování, ale i v době probíhajících zájmových aktivit, je návštěva rodičů (zákonných zástupců) možná pouze po předchozí domluvě nebo v případech mimořádných okolností (např. nevolnost žáka, úraz či návštěva lékaře). Zazvoňte u branky (u parkoviště) a vyčkejte příchodu zaměstnance, který vám odemkne.