Dne 22. 3. se naše škola zúčastní DNE VODY. Děti navštíví čističku odpadních vod v Mlazicích. Doprava je zajištěna autobusem, který bude odjíždět v 8 hodin od školy. Návrat dětí do školy kolem 10 hodiny, dál pokračuje vyučování dle rozvrhu.

 
 
 

Dne 15.3.2018 bude v naší škole probíhat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Během tohoto dne v době od 8.00 do 11.40 h máte příležitost nahlédnout do kterékoliv z vyučovaných hodin a prohlédnout si prostory školy a školky, které jsou k dispozici našim žákům a dětem. Těšíme se na vaši návštěvu a pokusíme se zodpovědět všechny vaše dotazy.

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Dne 16. 3. 2018 vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Malý Újezd podle zák. č. 561/ 2004 Sb.,§ 24 pro žáky základní školy ředitelské volno, a to z organizačních a technických důvodů.

Dne 16. 3. 2018 se přerušuje provoz v MŠ, a to z organizačních a technických důvodů.

16. 3. 2018 bude od 7.00 do 15.00 hodin přerušena dodávka elektrické energie.

Výuka bude probíhat od 19. 3. 2018

16. 3. se ruší i plavecká výuka, peníze budou vráceny po ukončení kurzu

 

Mgr. Kateřina Sálová

ředitelka školy

 

 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PANÍ M. ROZBOUDOVÉ ZA ZASPONZOROVÁNÍ NAŠÍ KAVÁRNY, VŠE BYLO VÝBORNÉ: KÁVA, ČAJE I DOMÁCÍ SIRUP...DÍKY

 

Vážení rodiče, děkujeme vám za pomoc a účast na Kavárně...Bylo to moc prima. Děkujeme vám a těšíme se na další společné akce.

 

SBÍRÁME PAPÍR, HLINÍK, VÍČKA.

SBĚR PŘEDÁVEJTE  PROSÍM, PANU ŠKOLNÍKOVI NEBO HO MŮŽETE PONECHAT NA CHODBĚ V PŘÍZEMÍ.

Podrobné informace ke sběrové soutěži najdete na: www.sber-suroviny.cz

 
Plavecký  výcvik  od 2.3. do 4.5., podrobnější informace najdete na stránkách jednotlivých tříd.

 

 

 

Dne 15. 2. 2018 vás srdečně zveme na KAVÁRNU PRO RODIČE. U všech tříd budou viset přihlašovací archy, kam se prosím zapisujte. Kavárna bude probíhat ve dvou časech a to od 15:00 do 16:30 a od 16:30 do 18:00. Za jakoukoli případnou pomoc s občerstvením velice děkujeme.

 

"HODINA POHYBU NAVÍC" POKRAČUJE OPĚT OD LEDNA 2018 

 

LOGOPEDIE

5. 10. 2017 ZAČÍNÁ LOGOPEDIE od 13,30 do 16,00

rodiče, zapište se do tabulky na nástěnce vedle šaten MŠ

 

 

 

 

Uspořádání tříd pro školní rok 2017/2018

1. ročník               třídní učitelka Mgr. Kateřina Sálová

2. + 4. ročník        třídní učitelka Mgr., Bc. Markéta Nagyová

3. + 5. ročník        třídní učitelka Mgr. Daniela Kubů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna ve vedení ZŠ a MŠ Malý Újezd

Z důvodu rezignace  paní ředitelky Mgr.Bc Jitky Samkové Volemanové, pověřil starosta obce Malý Újezd, jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Malý Újezd, vedením ZŠ a MŠ Malý Újezd paní Mgr. Kateřinu Sálovou a to v době od 26.8.2017 do 30.6.2018.