Informace o ochraně osobních údajů - GDPR

Škola pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti školy jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) nařízení č. 679/2016 Nařízení  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Škola neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti škola doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Škola nenese odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami.

PROSÍME O VYPLNĚNÍ "INFORMOVANÉHO SOUHLASU RODIČŮ" A O JEHO NAVRÁCENÍ TŘÍDNÍM UČITELŮM

 

Ve čtvrtek 31.5. odvážíme naposledy sběr. V červnu již nebude k dispozici kontejner, sbírat nebudeme.

 

Milí rodiče, prosíme Vás o vyplnění dotazníků do 25. 5. 2018. Děkujeme

 

Milí žáci a rodiče,

Školní rok se blíží ke konci a s ním i sběrová soutěž surovin.  Poslední kontejner se sběrem bude odvezen poslední květnový den.

Jako škola jsme ve sběrové soutěži na prvních příčkách ve všech třech sběrových komoditách
 ( papír, hliník, víčka), proto Vás žádáme o donesení posledního sběru do 31.5. abychom tyto příčky udrželi.  

 

 

Ve dnech 25. 6. - 27. 6. 2018 se bude konat školní výlet do Poslova Mlýna ( https://www.posluvmlyn.cz/ ) v Doksech. Předpokládaná cena je 1000 Kč, do 10. 5. 2018 prosíme o zálohu ve výši 600 Kč. Ubytování je zajištěno ve zděných budovách, stravování ve formě plné penze. Odjezd bude kolem osmé hodiny z Malého Újezda vlakem ( svoz zavazadel bude zajištěn), návrat bude ve středu v odpoledních hodinách autobusem ke škole. Bližší informace dodáme 3 týdny před odjezdem.

 

 

SBÍRÁME PAPÍR, HLINÍK, VÍČKA.

SBĚR PŘEDÁVEJTE  PROSÍM, PANU ŠKOLNÍKOVI NEBO HO MŮŽETE PONECHAT NA CHODBĚ V PŘÍZEMÍ.

Podrobné informace ke sběrové soutěži najdete na: www.sber-suroviny.cz

 
 
 

LOGOPEDIE

5. 10. 2017 ZAČÍNÁ LOGOPEDIE od 13,30 do 16,00

rodiče, zapište se do tabulky na nástěnce vedle šaten MŠ

 

Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů se budova a vstupní branky v 7.55h zamykají. Prosíme, přicházejte včas.

Pro vstup do budovy používejte zvonky.

Na zvonku zvolte variantu kam jdete ( ZŠ, MŠ, ŠD, kancelář )

Vstupní branky jsou otevřeny od 6.30h do 7.55h, od 11.45h do 16.30h.

V době vyučování, ale i v době probíhajících zájmových aktivit, je návštěva rodičů (zákonných zástupců) možná pouze po předchozí domluvě nebo v případech mimořádných okolností (např. nevolnost žáka, úraz či návštěva lékaře). Zazvoňte u branky ( u parkoviště ) a vyčkejte příchodu zaměstnance, který vám odemkne.

 

Uspořádání tříd pro školní rok 2017/2018

1. ročník               třídní učitelka Mgr. Kateřina Sálová

2. + 4. ročník       třídní učitelka Mgr., Bc. Markéta Nagyová

3. + 5. ročník       třídní učitelka Mgr. Daniela Kubů

 

 

Základní škola Malý Újezd hledá kvalifikovanou učitelku na  zkrácený pracovní úvazek. 

Bližší informace vám poskytne p.ředitelka, telefon: 736 437 016