Učitelky ZŠ

Mgr. Veronika Procházková, DiS    třídní učitelka 1. ročník + výchovný poradce a metodik prevence, (konzultační hodiny kdykoliv po telefonické dohodě)

Mgr. Kateřina Sálová              třídní učitelka 2. ročník

PaedDr. Karla Borská            třídní učitelka 3.ročník

Mgr., Bc. Markéta Nagyová   třídní učitelka 4. a 5. ročník

Bc. Ivana Pakandlová             učitelka 2. ročník

Bc. Barbora Nešněrová          učitelka 4. a 5. ročník

 

Barbora Semelková              asistent pedagoga, školní asistent

 

KONZULTAČNÍ HODINY KDYKOLIV PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

 

Školní družina

Bc. Ivana Pakandlová         vedoucí vychovatelka ve ŠD 

Magdalena Venzarová        vychovatelka 

Bc. Barbora Nešněrová       vychovatelka