Učitelky ZŠ

Mgr. Veronika Procházková, DiS    třídní učitelka 1. ročník + výchovný poradce a metodik prevence, (konzultační hodiny kdykoliv po telefonické dohodě)

Mgr. Kateřina Sálová              třídní učitelka 2. ročník

PaedDr. Karla Borská            třídní učitelka 3.ročník

Mgr., Bc. Markéta Nagyová   třídní učitelka 4. a 5. ročník

Bc. Ivana Pakandlová             učitelka ZŠ

Bc. Barbora Nešněrová          učitelka ZŠ

 

 

Barbora Semelková              asistent pedagoga

 

 

Školní družina

Bc. Ivana Pakandlová         vedoucí vychovatelka ve ŠD 

Magdalena Venzarová        vychovatelka 

Bc. Barbora Nešněrová       vychovatelka