VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PANÍ M. ROZBOUDOVÉ ZA ZASPONZOROVÁNÍ NAŠÍ KAVÁRNY, VŠE BYLO VÝBORNÉ: KÁVA, ČAJE I DOMÁCÍ SIRUP...DÍKY

 

Vážení rodiče, děkujeme vám za pomoc a účast na Kavárně...Bylo to moc prima. Děkujeme vám a těšíme se na další společné akce. Událostí děti obdržely 3238 Kč. Děkujeme

 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PANU CHLUMCOVI ZA VÝROBU POMŮCEK PRO PRVŇÁČKY.

 

KAVÁRNA 15. 2. 2018

děti si na dopoledne přinesou: zástěrku, nůž (kuchyňský), prkýnko, tácek, utěrku

 

Informace o plavání

Od 2. 3. do 4. 5. 2018 proběhne pravidelný plavecký výcvik žáků naší školy, a to v časové dotaci 18 hodin. 30. 4. 2018 hodina odpadá - Velikonoční prázdniny.

Pro žáky 3. a 4. ročníku hradí kurzovné škola - dle našeho školního vzdělávacího programu.

Pro žáky 1. a 2. ročníku je stanovena částka 675,- za 18 hodin (9 dvouhodinových lekcí).

Cena dopravy pro 1. - 4. ročník činí 400,- Kč.

1. + 2. ročník             celkem 1 075,- (675,- + 400,-)

3. + 4. ročník             celkem    400,-

Prosíme o uhrazení do 28. 2. 2018 (třídním učitelům)

Zároveň poprosíme o vyplnění formuláře zdravotní způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku.

ŽÁCI 5. ROČNÍKU SE JIŽ PLAVECKÉHO VÝCVIKU NEZÚČASTNÍ. 

Po dobu plaveckého výcviku budeme odjíždět každé ráno v 8.00 od školy. Návrat cca okolo 10.30 hodin. Pro neplavce je zajištěn dozor. Poprosím o lékařské potvrzení pro ty, kteří budou ze zdravotních důvodů z plaveckého výcviku uvolněni.

 

Dne 15. 2. 2018 vás srdečně zveme na KAVÁRNU PRO RODIČE. U všech tříd budou viset přihlašovací archy, kam se prosím zapisujte. Kavárna bude probíhat ve dvou časech a to od 15:00 do 16:30 a od 16:30 do 18:00. Za jakoukoli případnou pomoc s občerstvením velice děkujeme.

 

PROSÍME O PAPÍRY NA KRESLENÍ (MOHOU BÝT Z JEDNÉ STRANY POPSANÉ), DĚKUJEME

 

INFORMACE PRO RODIČE - ÚNOR 2018

D.Ú. JARNÍ PRÁZDNINY: MA - pracovní list č. 130 a 125, ČJ - psaní, báseň Masopust, masky a maškary

ÚKOLY JSOU ROZVRŽENÉ NA KAŽDÝ DEN TAKTO: PO-ČJ ÚT-MA ST-ČJ ČT-MA + ČTENÍ

PRŮBĚŽNÝ DOMÁCÍ ÚKOL NA KAŽDÝ DEN - ČTENÍ - tento týden (do neděle 25. 2. po jarních prázdninách)  číst až do strany 43

ZDATNÍ ČTENÁŘI POKRAČUJÍ DOPŘEDU SVÝM TEMPEM A KDO  MÁ DOČTENO, ŘEKNE SI VE ŠKOLE O OTÍKOVU ČÍTANKU NEBO ČTE DOMA ZE SVÝCH KNÍŽEK.

NEZAPOMÍNEJTE NA PODPISY A NA PRAVIDELNOST VE ČTENÍ.

 

 

ZMĚNA ROZVRHU POUZE PO DOBU PLAVÁNÍ V ROCE 2018

    1          2   3           4
Pondělí  ČJ ČJ       Ma Prv
Úterý     MA VV ČJ ČJ
Středa  ČJ ČJ ČJ MA
Čtvrtek  MA ČJ ČJ
Pátek      TV TV PRV Hv


 

Strávník  má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po době jeho pobytu ve škole a v první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 19 ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, §4, odst. 9.Strávník platí pouze cenu potravin.

Ve dnech nepřítomnosti ve škole je povinností obědy odhlásit a to buď den předem nebo do osmi hodin téhož dne.

Obědy lze odhlásit e-mailem: sj.malyujezd@seznam.cz, telefonicky: 315 624 155, osobně v kanceláři  ŠJ,  ve školní jídelně ( kuchařky jsou Vám k dispozici ráno od 6.00h )

Není povinností učitelů odhlašovat obědy.

Pokud rodiče nestihnou odhlásit žáka v první den nepřítomnosti, mohou si oběd vyzvednout do čistých přinesených nádob v době od 11.15 - 11.30 hodin.

Více zde: https://skola.malyujezd.cz/skolni-jidelna/

 

Rozvrh hodin na školní rok 2017 / 2018

  1 2 3 4
Pondělí ČJ ČJ TV    TV
Úterý MA VV ČJ ČJ
Středa ČJ ČJ ČJ MA
Čtvrtek MA ČJ ČJ
Pátek MA HV PRV PRV

 

Desatero pro rodiče prvňáčků

   1. Každý den společně s dítětem kontrolujte aktovku a připravujte věci do školy. Veďte dítě k samostatnosti a zodpovědnosti.
   2. Každý den společně s dítětem kontrolujte obsah penálu (žák v 1. třídě potřebuje mít ořezané tužky a pastelky, předchází se tím zbytečným problémům).
   3. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, měla by probíhat v klidné a příjemné atmosféře, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci. 
   4. Domácí přípravu na vyučování  rozdělte dítěti na kratší časové intervaly.
   5. Nepřetěžujte dítě, nechte mu prostor pro odpočinek,  pohybové aktivity a volnou hru.
   6. Pochvalte dítě za sebemenší úspěch i snahu, povzbuzujte ho.
   7. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům, buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti svého dítěte.
   8. Stanovte dítěti jasné hranice toho, co si smí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování.
   9.  Školní pomůcky raději kupujte až po poradě s vyučujícím.
 10. Zajímejte se o školní práci svého dítěte. Spolupracujte se školou.

Kromě výše uvedeného „desatera“ činností můžete napomoci rozvoji svého dítěte i
následujícími aktivitami:

- čtěte dítěti často pohádky a požádejte ho, aby vám vyprávělo, o čem pohádka
byla
- učte jej písničky a básničky
- řešte s ním jednoduché úkoly v dětských časopisech
- hrajte s dítětem společenské hry (člověče nezlob se, pexeso, kvarteto,
domino), naučíte ho tak respektovat pravidla i přijímat porážku
- dávejte dítěti hádanky
- navštěvujte s dítětem dětská divadelní představení a povídejte si s ním o nich
- procvičujte s dítětem prostorovou orientaci (například kreslením obrázku podle
vašich podnětů)
- choďte s dítětem na procházky, pozorujte věci kolem sebe, dbejte na to, aby
se mu dostávalo stále nových podnětů
- hrajte s dětmi slovní hříčky a vymýšlejte rýmy

Požadované schopnosti a dovednosti prvňáčků

 zná své jméno a příjmení a ví, jak se jmenují jeho rodiče
 ví, kolik je mu let
 zná adresu svého bydliště
 umí správně vyslovovat všechny hlásky
 dovede poznat jednotlivé barvy a kreslit tužkou, pastelkami a malovat barvami
 dovede zarecitovat báseň, zazpívat píseň
 umí vystřihnout jednoduchý obrázek
 umí poznat a roztřídit základní tvary
 zná prostorové pojmy
 umí nakreslit lidskou postavu a všechny její základní části a detaily
 umí počítat vzestupnou řadu od jedné do deseti
 zná časové vztahy
 dovede vyřídit jednoduchý vzkaz
 dovede se soustředit a samostatně pracovat alespoň 20 minut
 vydrží sledovat krátké pohádky, poslouchat písničky a dokáže si o nich povídat s dospělým
 umí hrát jednoduché hry, dodržovat pravidla
 umí uklidit knížky, pastelky a hračky na své místo
 dovede si pod dohledem rodičů uložit věci do školní tašky
 umí se samostatně obléknout a svléknout, zapnout knoflíky, zavázat tkaničky
 zná základní pravidla hygieny
 umí používat příbor
……..a v neposlední řadě umí pozdravit, požádat a poděkovat
Nástup do první třídy je pro dítě vždy velkým náporem, a proto by sami rodiče měli
maximálně přispět k tomu, aby škola nebyla pro dítě stresující a své nové povinnosti
zvládalo bez potíží.