ROZVRH HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018
 

 

Rozvrh hodin na školní rok 2017 / 2018

1.třída

 

1

2

3

4

Pondělí

ČJ

ČJ

TV

TV

Úterý

MA

VV

ČJ

ČJ

Středa

ČJ

ČJ

ČJ

MA

Čtvrtek

MA

ČJ

ČJ

Pátek

MA

HV

PRV

PRV

 

2. a 4. třída

 

0

1

2

3

4

5

6

Pondělí

 

ČJ 2
ČJ 4

ČJ 2
ČJ 4

MA 2
MA 4

ČJ 2
AJ 4

AJ 4

VV 4

Úterý

 

MA 2
MA 4

ČJ 2
ČJ 4

ČJ 2
ČJ 4

PRV 2
PČ 4

VL 4

 

Středa

 

VV 2
VV 4

PČ 2
PČ 4

ČJ 2
ČJ 4

ČJ 2
ČJ 4

MA 2
MA 4

 

Čtvrtek

AJ 4

MA 2
MA 4

ČJ 2
ČJ 4

TV 2
TV 4

TV 2
TV 4

ČJ 2
INF 4

 

Pátek

 

ČJ 2
ČJ 4

MA 2
MA 4

HV 2
HV 4

PRV 2
PŘ 4

 

 
         


 

 

3. a 5. třída
 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Pondělí

 

ČJ 3
ČJ 5

ČJ 3
ČJ 5

MA 3
MA 5

MA 3
MA 5

PRV 3
PŘ 5

VV 5

Úterý

AJ 3

ČJ 3
ČJ 5

MA 3
MA 5

ČJ 3
ČJ 5

PRV 3
VL 5

VL 5

 

Středa

 

AJ 3
AJ 5

AJ 3
AJ 5

MA 3
MA 5

ČJ 3
ČJ 5

ČJ 3
ČJ 5

 

Čtvrtek

 

ČJ 3
ČJ 5

MA 3
MA 5

ČJ 3
ČJ 5

PRV 3
PŘ 5

AJ 5

 

Pátek

 

VV 3
VV 5

PČ 3
PČ 5

TV 3
TV 5

TV 3
TV 5

HV 3
HV 5

 
           

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6
Pondělí   ČJ 3
ČJ 5
ČJ 3
ČJ 5
MA 3
MA 5
MA 3
MA 5
PRV 3
PŘ 5
VV 5
Úterý AJ 3 ČJ 3
ČJ 5
MA 3
MA 5
ČJ 3
ČJ 5
PRV 3
VL 5
VL 5  
Středa   AJ 3
AJ 5
AJ 3
AJ 5
MA 3
MA 5
ČJ 3
ČJ 5
ČJ 3
ČJ 5
 
Čtvrtek   ČJ 3
ČJ 5
MA 3
MA 5
ČJ 3
ČJ 5
PRV 3
PŘ 5
AJ 5  
Pátek   VV 3
VV 5
PČ 3
PČ 5
TV 3
TV 5
TV 3
TV 5
HV 3
HV 5