Žáci 3. a 4. třídy, kteří navštěvují ŠD musí mít ve staré budově školy také přezůvky.

 

Projekt SPORTUJ  VE  ŠKOLE

Základní škola Malý Újezd realizuje ve školním roce 2018/2019  pro děti projekt Sportuj ve škole. Cílem je umožnit žákům kvalitně trávit volný čas, zlepšovat se v pohybových aktivitách, upevnit pohybové dovednosti.

Projekt "Sportuj ve škole! bude probíhat každý čtvrtek pod vedením Bc. Ivety Vokounové:

1. třída     12:45 - 13:30

2. třída     13:35 - 14:20

3. a 4. třída  14:30 - 15:15

ZAČÍNÁME  4.10.2018!

Žáci obdrželi přihlášku - Informovaný souhlas se zapojením dítěte do projektu. V případě zájmu vyplňte a do 21.9.2018 odevzdejte v ŠD. Děkujeme

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE PRO RODIČE

Ve školním roce 2018/2019 bude ŠD pracovat denně od 6,30h do 7,40h a od 11,40h do 16,30h.

V případě uvolňování žáků ze ŠD jinak, než je na Přihlášce nebo Zmocnění, sdělí tuto skutečnost rodiče vychovatelkám písemně na formuláři pro uvolnění žáka. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy, nebo ve školní družině u vychovatelek. Žák nemůže být uvolněn jenom na základě telefonické či jiné ústní dohody.                              

  Do ŠD dítě potřebuje oblečení na hřiště (tepláky, šortky, mikinu, vhodnou obuv – do sáčku v šatně). Děti se mohou převlékat i do učebny – oblečení nosí ve školní tašce. V ŠD je zajištěn pitný režim, je třeba, aby dítě mělo vlastní lahvičku.

 Dejte dětem balení papírových kapesníků. Pokud máte možnost přinést papíry na kreslení – použité, tištěné z jedné strany, budeme rádi. Děkujeme.    

Úplata za ŠD činí za 1. pololetí 400,- Kč. Úplata je splatná do konce měsíce září a hradí se hotově u vychovatelek školní družiny.