Školní družina bude dne 29.6. 2018 pro přihlášené žáky otevřená. Provozní doba je od 6,30 hod. do 15,00 hod, oběd je zajištěn školní jídelnou.

Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/2019 budou učebny žáků vyšších ročníků (3. – 5. třída) přesunuty do nové budovy na školní zahradě. Tato budova se bude ráno pro žáky otevírat v 7,40 hod. Z kapacitních důvodů nebudou moci žáci nepřihlášení do ŠD docházet do ranní družiny (ŠD zůstává ve staré budově). Zajistěte, aby Vaše děti přicházely do školy ve stanovenou dobu.

Pro žáky přihlášené do ŠD bude škola otevřena od 6,30 hod.

Organizace přesunů žáků mezi budovami školy (odchody do ŠD, do tělocvičny apod.) budou řešeny během letních měsíců a v měsíci září. Veškeré informace rodiče získají na internetových stránkách školy a na nástěnkách v budově školy. Žáci budou o provozu budov poučeni.

 

Vážení rodiče,

v současné době připravujeme organizaci školní družiny pro příští školní rok 2018/2019. ŠD bude pro přihlášené žáky otevřena denně od 6,30h do 7,40h a od 11,40h do 16,30h.Vyplňte, prosím, dotazník a do 28.6.2018 odevzdejte vychovatelce v ŠD. Pro příští školní rok se potýkáme s nedostatkem míst, proto, prosím, zvažte, zda je pro Vás umístění Vašeho dítěte v ŠD nezbytné. Dotazník obdrželi žáci v škole, nebo je k dispozici u vychovatelek ŠD. 

 

Vážení rodiče,

dejte svým dětem do ŠD oblečení a obuv na ven. V případě pěkného počasí trávíme odpoledne na Pastvách.