ŠKOLSKÁ RADA

 

Školská rada je zřízena pro ZŠ.

Činnost a působnost školské rady je vymezena v ustanovení §167 a § 168 zákona č. 561/2004

Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

Složení školské rady: 

  zástupce rodičů:            Jitka Mazuchová,   Klára Svatošová     

 

     zástupce zřizovatele:       Ing. Bc.Andrea Haufová ,     David Tichý

 

                zástupce školy:               Mgr. Bc.Markéta Nagyová ,   Mgr. Daniela Kubů

 

 

______________________________________________________________________________________________________________