ŠKOLSKÁ RADA

 

Školská rada je zřízena pro ZŠ.

Činnost a působnost školské rady je vymezena v ustanovení §167 a § 168 zákona č. 561/2004

Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

Složení školské rady: 

  zástupce rodičů:            Jitka Mazuchová,   Klára Svatošová     


 


                    zástupce zřizovatele:       Ing. Bc.Andrea Haufová ,     David Tichý

zástupce školy:            Mgr. Bc.Markéta Nagyová

 

 

______________________________________________________________________________________________________________