Zápis do 1.ročníku

Zápis do 1.ročníku  pro školní rok 2018 / 19 proběhne ve čtvrtek 12.dubna 2018 od 14.00h do 18.00h
 
Náhradní termín zápisu : 19.dubna 2018 od 14.00h do 15.00h
 

Od 5.března 2018 bude v přízemí školy na nástěnce k dispozici časový rozvrh zápisu, kam by se měli rodiče s dětmi zapisovat. Tímto se předejde zbytečnému čekání a nervozitě. Určitě toho využijte. Pokud si někdo čas nestanoví, bude jeho dítě zapsáno ve volných hodinách.

Zároveň prosíme rodiče žáků, kteří ví, že nepůjdou k zápisu do naší školy, či k zápisu přijdou, ale nastoupí jinam, aby nás co nejdříve o této skutečnosti informovali. 
 
 
 
 
 
 
 

Požadované schopnosti a dovednosti prvňáčků

 zná své jméno a příjmení a ví, jak se jmenují jeho rodiče
 ví, kolik je mu let
 zná adresu svého bydliště
 umí správně vyslovovat všechny hlásky
 dovede poznat jednotlivé barvy a kreslit tužkou, pastelkami a malovat barvami
 dovede zarecitovat báseň, zazpívat píseň
 umí vystřihnout jednoduchý obrázek
 umí poznat a roztřídit základní tvary
 zná prostorové pojmy
 umí nakreslit lidskou postavu a všechny její základní části a detaily
 umí počítat vzestupnou řadu od jedné do deseti
 zná časové vztahy
 dovede vyřídit jednoduchý vzkaz
 dovede se soustředit a samostatně pracovat alespoň 20 minut
 vydrží sledovat krátké pohádky, poslouchat písničky a dokáže si o nich povídat s dospělým
 umí hrát jednoduché hry, dodržovat pravidla
 umí uklidit knížky, pastelky a hračky na své místo
 dovede si pod dohledem rodičů uložit věci do školní tašky
 umí se samostatně obléknout a svléknout, zapnout knoflíky, zavázat tkaničky
 zná základní pravidla hygieny
 umí používat příbor
……..a v neposlední řadě umí pozdravit, požádat a poděkovat
Nástup do první třídy je pro dítě vždy velkým náporem, a proto by sami rodiče měli
maximálně přispět k tomu, aby škola nebyla pro dítě stresující a své nové povinnosti
zvládalo bez potíží.